Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9354
Title: Ontwerpen van leernetwerken vanuit organisatieperspectief
Authors: Verjans, Steven
Bitter-Rijpkema, Marlies
Didderen, Wim
Keywords: learning networks
leernetwerken
professional learning
leren van professionals
knowledge management
kennismanagement
knowledge creation
kenniscreatie
organisational perspective
organisatieperspectief
design
ontwerpen
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Citation: Verjans, S., Bitter, M., & Didderen, W. (2011). Ontwerpen van leernetwerken vanuit organisatieperspectief. In P. Sloep, M. v. d. Klink, F. Brouns, J. v. Bruggen & W. Didderen (Eds.), Leernetwerken: kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen (pp. 146-167). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Abstract: In eerdere hoofdstukken kwamen al de mogelijke motieven van een organisatie voorbij om leernetwerken in te zetten voor het delen en ontwikkelen van kennis. Voor elke organisatie is het belangrijk om voldoende innovatiekracht te ontwikkelen, alleen of in verbinding met andere organisaties, om competitief te zijn in hun markt. Kennis hebben van wie wat binnen de eigen organisatie of het omringende netwerk weet, kan een groot verschil maken. Organisaties realiseren zich in toenemende mate dat hun succes nauw samenhangt met het vermogen effectief al beschikbare kennis aan te boren en nieuwe kennis te ontwikkelen. Het activeren van het kennispotentieel van de organisatie, zowel voor de huidige activiteiten (niet opnieuw het wiel uitvinden) als de toekomstige positie (realiseren van innovatie), is cruciaal voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van kennisintensieve organisaties. Het bewustzijn groeit dat er andere manieren nodig zijn om het blijvend ‘leren van de organisatie’ te garanderen door samen leren en effectief kenniswerken van professionals te realiseren (Grotendorst, van Aken, Sino, & van Veldhuizen, 2007; Poell, 2010). De vraag hoe dat te doen staat centraal in dit hoofdstuk. We zoomen in op een aantal bekende oplossingen en leggen uit waarom die naar ons idee tekortschieten. Vervolgens introduceren we een alternatief: het hybride professionele leernetwerk; dit werken we verder uit.
Description: Verjans, S., Bitter, M., & Didderen, W. (2011). Ontwerpen van leernetwerken vanuit organisatieperspectief. In P. Sloep, M. v. d. Klink, F. Brouns, J. v. Bruggen & W. Didderen (Eds.), Leernetwerken: kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen (pp. 146-167). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Excerpt)
URI: http://hdl.handle.net/1820/9354
ISBN: 978 90 313 8920 9
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hfdst8_Leernetwerken.pdfFull chapter176.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons