Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9370
Title: LOB: weg ermee? Onderzoek naar ervaringen en meningen van scholieren en studenten over LOB.
Authors: Kuijpers, Marinka
Lamé, Maarten
Schut, Kim
Keywords: Loopbaanoriëntatie
loopbaan
LAKS
Issue Date: 2013
Publisher: Bij de Les
Citation: Kuijpers, M., Lamé, M., & Schut, K. (2013). LOB: Weg ermee? Onderzoek naar ervaringen en meningen van scholieren en studenten over LOB. Bij de Les. Magazine voor leerlingbegeleiding en schooldecanaat, 9(9) 6-9
Abstract: LOB: weg ermee had de titel kunnen zijn van het onderzoek naar ervaringen en behoefte van scholieren en studenten met LOB, dat wij hebben uitgevoerd in opdracht van het LAKS. Naast een kritische noot over de huidige invulling van LOB gaven scholieren en studenten duidelijk aan dat zij LOB belangrijk vinden. Vandaar dat wij hebben gekozen voor de titel: Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan. Hoe verhoudt de mening van scholieren en studenten zich tot het beleid van Nederland? Nederland krijgt steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van beleid rond LOB. LOB hoort volgens het huidige kabinet nadrukkelijk thuis in het programma van het voortgezet onderwijs (1). Volgens de Onderwijsraad is een goede loopbaanoriëntatie essentieel om leerlingen eerder de arbeidsmarkt te laten betreden en te voorkomen dat leerlingen verkeerde studiekeuzes maken (2). De MBO-raad onderschrijft in het advies ‘Loopbaan en Burgerschap’ van het MBO (2010) de belangrijke positie van LOB (3). Een concrete uitwerking van deze ambitie is 1) de verplichting om loopbaanoriëntatie een onderdeel te maken van het examen en 2) een verdere intensivering van LOB voor studenten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9370
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artikel Bij de Les_6 LOB weg ermee Cor Fw_KS.pdf380.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons