Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9445
Title: De invloed van formalisatie en stabiliserende netwerkmanagementactiviteiten op de capaciteit van het netwerk om gestelde doelen te bereiken. Een case study naar de invloed van de Woningwet 2015 en netwerkmanagement op de prestatieafspraken tussen woningcorporatie Leystromen, huurdersorganisatie Uw Huurdersraad en de ABG-gemeenten.
Authors: Rooij, Machlon de
Issue Date: 24-Jan-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
URI: http://hdl.handle.net/1820/9445
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rooij de M MM9906 AF scriptie dspace publieksversie.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.