Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9481
Title: Complicerende factoren in besluitvorming
Other Titles: In de besturing van programma’s die technische infrastructuur ontwikkelen
Authors: Wiertz, J.L.
Keywords: Besturend orgaan
besluiten
complicerende factoren
agile ontwikkelmethode
waterval ontwikkelmethode
hard- en softwareproducten
Issue Date: 26-Aug-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De combinatie van hard- en ondersteunende softwareproducten werd middels de traditionele watervalmethode ontwikkelt. Watervalontwikkeling sluit echter niet meer aan op de eisen van moderne systeemontwikkeling. Agile is in de softwareontwikkeling succesvol gebleken, maar kan het flexibele agile ook worden toegepast in de ontwikkeling van een combinatie van hard- en ondersteunende softwareproducten? Het onderzoek is gepositioneerd in een omgeving waarin naast waterval gestart is met agile ontwikkelen van een combinatie van hard- en softwareproducten. Het richt zich daarbij op de besluitvorming in de besturing van zulke programma’s. In de besturing van programma’s is het van belang dat besluiten spoedig genomen worden. Wanneer besluiten echter moeizaam tot stand komen is er een complicerende factor opgetreden in het besluitvormingsproces. Het is echter niet altijd even duidelijk wat de complicerende factoren zijn en dat maakt het lastig om verbeteringen door te kunnen voeren in de besluitvormingsprocessen om sneller een gedegen besluit te kunnen nemen. Dit exploratieve onderzoek is uitgevoerd met als doel om inzichten te verschaffen in de complicerende factoren die optreden in de besluitvorming van de besturing van deze programma’s, waarbij er ook vergelijkingen gedaan worden in beide ontwikkelomgevingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9481
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Wiertz R IM98096 AF BPMIT scriptie.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons