Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9483
Title: Volwassenheid van Groene IT bij onderwijsinstellingen
Other Titles: Een vergelijkende studie over Groene IT en zijn volwassenheid tussen de Nederlandse MBO scholen en de Vlaamse secundaire scholen.
Authors: Drost, Gosse
Keywords: Duurzaamheid
Groene IT
Antecedenten
Volwassenheid
Vergroenen
Groenheid
Meetbaar
Issue Date: 5-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu is onderzoek gedaan naar de volwassenheid van Groene IT en welke antecedenten Groene IT kunnen beïnvloeden, dit bij MBO scholen van Nederland en Vlaamse Secundaire scholen. Het ging hierbij om de volgende vragen: • Hoe volwassen is de Groene IT van MBO scholen in Nederland vergeleken met secundaire scholen in Vlaanderen? • Welke factoren beïnvloeden de Groene IT van MBO scholen in Nederland vergeleken met de secundaire scholen in Vlaanderen? • Welke quick wins kunnen geïdentificeerd worden voor de Nederlands MBO scholen en de secundair Vlaams scholen? Om deze vragen te beantwoorden is data verzameld d.m.v. een enquête bij de MBO scholen in Nederland en gebruik gemaakt van al bestaande data uit eerder onderzoek gehouden bij de Vlaamse Secundaire scholen. Deze data is geanalyseerd en leverde de hierna genoemde uitspraken op. De volwassenheid van Groene IT is bij beide scholen nog niet voldoende (44%). Ook blijkt dat de Vlaamse secundaire scholen hun houding t.a.v. groene IT groter is dan die van de Ned. MBO scholen (21%). Voor de Ned. MBO scholen geldt dat de werkwijzen en processen groener zijn dan die van de Vlaamse secundaire scholen (6%). Indien beide scholen hun IT succesvol willen vergroenen dan wordt geadviseerd te beginnen met de groene houding van de organisatie t.a.v. IT. Voor de Nederlands MBO scholen zijn quick wins geïdentificeerd die te maken hebben met de houding van Groene IT; voor de secundaire Vlaamse scholen zijn quick wins geïdentificeerd die te maken hebben met het Groene IT bestuurlijk framework.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9483
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Drost.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons