Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9498
Title: ERP implementatie succes middels een weerbare organisatie
Other Titles: Het onderzoeken van de relatie tussen kritieke succesfactoren voor ERP implementaties en de organisatorische resilience van de adopterende organisatie.
Authors: Volkering, Sander
Keywords: ERP software
ERP implementatie
Kritieke succesfactoren
KSF
Organisatorische resilience
Relatie
Case studie
Empirisch praktijkonderzoek
Issue Date: 25-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het implementeren van een ERP systeem is een bekende optimalisatie strategie die wordt geteisterd door een hoog faalpercentage. Om een betere grip te krijgen op het succes van ERP implementaties wordt het in dit onderzoek benaderd als een verstoring voor het reguliere proces. Hierbij is de reactie van een organisatie afhankelijk van de weerbaarheid van die organisatie, oftewel de organisatorische resilience. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een maritieme dienstverlener die ERP systemen implementeert bij verschillende units van de organisatie. Door deze praktijkcontext is er een meervoudige casestudie benadering gehanteerd waarin een vijftal personen zijn geïnterviewd. De semigestructureerde interviews hebben geresulteerd in data over een viertal cases. Deze data zijn geanalyseerd door middel van een dataweergave en analyse procedure. Vanuit de analyseresultaten is geconstateerd dat er verbanden bestaan tussen enerzijds de kenmerkende factoren voor organisatorische resilience en anderzijds kritieke succesfactoren. Het onderzoek richt zich op een drietal combinaties van deze factoren en toont voor iedere factorcombinatie zowel de aanwezigheid van de organisatorische resilience factor als de impact van deze factor op de kritieke succesfactor. Op basis van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat er, zowel binnen de literatuur als de praktijk, een relatie bestaat tussen organisatorische resilience factoren en kritieke succesfactoren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9498
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Volkering S.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons