Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9526
Title: Meten van de effectiviteit van een stakeholderdialoog
Other Titles: Een verkennend onderzoek waarin een eerste stap is gezet richting het meetbaar kunnen maken van de effectiviteit van een stakeholder-dialoog binnen een samenwerkingsverband
Authors: Schuitema, J.B.
Keywords: Dialoog
Stakeholder
Stakeholderdialoog
Samenwerkingsverband
Issue Date: 30-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Binnen de wetenschappelijke literatuur zijn veel onderzoeken gedaan naar wat er speelt bij succesvolle en niet-succesvolle samenwerkingsrelaties. Maar het onderzoek naar de wijze waarop succesvolle samenwerkingsrelaties tot stand kunnen komen en hoe deze gemanaged dienen te worden staat nog in de kinderschoenen. Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op de dialoog tussen stakeholders binnen een samenwerkingsverband. Deze stakeholders zullen allerlei zaken met elkaar moeten afstemmen om de samenwerking verder vorm te geven. De vraag is hoe je deze dialoog op een effectieve manier doet? Vanuit het literatuuronderzoek zijn diverse elementen naar voren gekomen die raakvlak hebben met het beantwoorden van deze vraag. Maar voor wat betreft het instrumentarium voor het voeren van een effectieve stakeholder-dialoog kunnen we vanuit het literatuuronderzoek concluderen dat die er eigenlijk niet is.Tijdens dit onderzoek heeft de afstudeerder geconstateerd dat het niet gebruikelijk is dat dialoog-bijeenkomsten worden geëvalueerd of kritisch nader worden bekeken. De hamvraag hierbij is of het wel of niet de moeite is om de effectiviteit van een (stakeholder)dialoog te meten? Op basis van dit onderzoek kan deze vraag volmondig met ‘ja’ worden beantwoord, al is het alleen al dat uit dit onderzoek is gebleken dat stakeholders vaak een totaal verschillend beeld of perceptie hebben bij bepaalde dialoog-randvoorwaarden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9526
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Schuitema J.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons