Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9530
Title: IT-projectportfolioselectie
Other Titles: Een ontwerpgericht onderzoek naar de bruikbaarheid van een model voor het selecteren van projecten die bijdragen aan een gezond IT-projectportfolio
Authors: Ritskes, H.A.
Keywords: IT-projectportfolio selection
selection factors
Delphi
AHP
GQM
healthy IT-project portfolio
portfolio design
Issue Date: 26-May-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Henk Ritskes, BPMIT, Open Universiteit Nederland Masterscriptie IT-projectportfolioselectie over een ontwerpgericht onderzoek naar de bruikbaarheid van een model voor het selecteren van projecten die bijdragen aan een gezond IT-projectportfolio. Doel van deze scriptie is een bruikbaar model te ontwerpen voor het selecteren van projecten die een bijdrage leveren aan een gezond IT-projectportoflio. Het betreft een ontwerpwetenschappelijk onderzoek aangevuld met een casestudy, welke is uitgevoerd bij een uitvoeringsinstantie van het ministerie van veiligheid en justitie. Het model is ontwikkeld met gebruik van de ontwerpcyclus en is gebaseerd op selectiefactoren en ontwerpcriteria verkregen uit de wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek richt zich op een acceptabel resultaat, met de beperking van tijd en budget. Het onderzoek toont aan dat een generieke set van 27 factoren geschikt zijn voor het selecteren van projecten die bijdragen aan een gezond IT-projectportfolio. De inzet en weging van de selectiefactoren is situationeel en kan veranderen door strategische aanpassingen van de organisatie. De generieke set is de basis hiervoor. De bruikbaarheid van het ontwerp van het model is aangetoond. Daarbij wordt aangegeven dat er volgonderzoek nodig is om het ontwerp van het model aanvullend te toetsen bij andere (verschillende) profit- en nonprofitorganisaties en daarmee het model verder te optimaliseren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9530
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Ritskes H.pdf17.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons