Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9532
Title: Het meten van de kwaliteit van een ITprojectportfolio
Other Titles: Een onderzoek naar het vaststellen van beoordelingscriteria die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van een model om de kwaliteit van een IT-projectportfolio te meten
Authors: Mazairac, Toine
Keywords: IT project portfolio management
kwaliteit
gezondheid
balans
beoordelingscriteria
factoren
meetinstrument
model
casestudy
Issue Date: 8-Jan-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het lukt organisaties nog onvoldoende de kwaliteit van het IT-projectportfolio te meten aan de hand van beoordelingscriteria. Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het vaststellen van beoordelingscriteria die gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van een meetinstrument waarmee de kwaliteit van een IT-projectportfolio gemeten kan worden gedurende de gehele levenscyclus. Het doel van het onderzoek is het verzamelen van beoordelingscriteria door het uitvoeren van een literatuuronderzoek, en deze daarna te classificeren. Vervolgens worden de beoordelingscriteria gevalideerd in de praktijk bij een organisatie waar IT-projectportfolio management wordt uitgevoerd. Met de verzamelde data worden analyses uitgevoerd om meer inzicht te geven in de bruikbaarheid van de beoordelingscriteria en aanbevelingen te geven voor de praktijk en voor vervolgonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9532
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Mazairac T.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons