Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9564
Title: IT Project Portfolio in balans
Other Titles: Een onderzoek naar beoordelingscriteria om de kwaliteit van een IT Project Portfolio te meten
Authors: Hendriksen, Jondi
Keywords: IT Portfolio Management
IT Project Portfolio
Beoordelingscriteria
Kwaliteit
Risico
Risico’s
Issue Date: 7-Jan-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is een grote belangstelling voor het managen van IT als een portfolio met activa. Het concept IT Portfolio Management is relatief nieuw. Het onderzoek richt zich op de activa IT Project Portfolio en bij aanvang is gekozen om het toonaangevende wetenschappelijke artikel van Kumar (2008) en de vijf geïdentificeerde dimensies strategische alignment, kosten, baten, risico’s en projectafhankelijkheden als uitgangspunt te nemen en te verdelen onder vijf onderzoekers. Het onderzoek spitst zich toe op het probleem dat organisaties onvoldoende in staat zijn om met beoordelingscriteria de kwaliteit van de IT Project Portfolio te meten. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht over beoordelingscriteria om de kwaliteit van een ITPP te meten. Na inventarisatie van de dimensie risico’s en het samenvoegen met de overige geïnventariseerde dimensies is via een wetenschappelijke selectie methode een samenhangende classificatie met beoordelingscriteria tot stand gekomen. De beoordelingscriteria zijn in de praktijk getoetst aan meer dan vijfentwintig ervaringsdeskundigen uit een vijftal organisaties. Met de resultaten zijn diverse kwalitatieve, kwantitatieve en gecombineerde analyses uitgevoerd om tot nieuwe inzichten te komen en aanbevelingen voor verder onderzoek en in de praktijk te geven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9564
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Hendriksen J.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons