Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9566
Title: De invloed van weerstand op het innovatiebeslissingsproces
Other Titles: Een casestudie: de adoptie van RFID-overhead readers door een retail organisatie
Authors: den Haan, Patriek
Keywords: Actieve innovatie weerstand
passieve innovatie weerstand
innovatiebeslissingsmodel
innovatie adoptie
Rogers
business-to-business
change agent
Issue Date: 22-Dec-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre is het model van Talke and Heidenreich (2014) (innovatie weerstand geïntegreerd in het innovatiebeslissingsmodel) bruikbaar in een business-to-business omgeving, en wat kan een change agent doen om de invloed van weerstand te beperken, zodat een technologische innovatie sneller geadopteerd wordt door een organisatie?” De onderzoek casus bestond uit een pilot met RFID-overhead readers waarbij vier systemintegrators, ieder een eigen propositie aanboden. Drie maanden na afloop van de pilot zijn de respondenten geïnterviewd. Aan de hand van de uitkomsten van de interviews is onderzocht of er weerstand heeft plaats gevonden tijdens het innovatiebeslissingsproces en of de gevonden weerstand geplaatst kon worden binnen de kaders van het model van Talke and Heidenreich (2014). De uitkomsten van het onderzoek toonden dat het model onderscheid maakt tussen weerstand gerelateerd aan adopter, situatie en innovatieve factoren maar geen ruimte bood voor het plaatsten van weerstand die ontstaat door het gedrag van change agenten. Er was geen eenduidig antwoord op de wijzen waarop change agenten weerstand kunnen beperken. In het onderzoek kwam wel naar voren dat change agenten door het aangaan van relaties met de adopters, weerstand (vroegtijdig) kunnen identificeren en adresseren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9566
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Haan den P.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons