Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9695
Title: Vernietiging van overeenkomsten op grond van laesio enormis, dwaling of misbruik van omstandigheden
Authors: Loo, Igor H. van
Keywords: iustum pretium
ruilrechtvaardigheid
causaleer
Woekerordonnantie
contractuele verrijking
Fehlen der Geschäftsgrundlage
Issue Date: 18-Oct-2013
Publisher: Amsterdam: Bravenewbooks.nl
Citation: Loo, I.H. van (2018(2013)). Vernietiging van overeenkomsten op grond van laesio enormis, dwaling of misbruik van omstandigheden: Over buitensporige nadeligheid van overeenkomsten als grond voor vernietiging en over vernietiging van buitensporig nadelige overeenkomsten op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden, naar Nederlands, Duits en Oostenrijks recht. Jaar van publicatie: 2018(2013)
Abstract: Bindendheid van contracten is zo oud als de weg naar Rome. Bijna even oud is de idee dat de wil fundament en tevens begrenzer is: een contract bindt omdat partijen zich hebben willen binden en voor zover de contractswil in vrijheid en bewust is gevormd. In de Verlichting kwam de wil als begrenzer van de binding op een zijspoor. Mogelijk was men in de ban van het sociaal contract, dat de macht van de vorst grondde op de volkswil (in plaats van op goddelijk recht). Binding mocht niet ter discussie staan. Deze lijn trok men door naar civiele contracten. Tot de 19e eeuw waren woekerovereenkomsten strafrechtelijk verboden, nu werden ze privaatrechtelijk gefaciliteerd. Gevolg: uitbuiting en sociale onrust. In 1992 is het Burgerlijk Wetboek van 1838 verrijkt met rechtsfiguren, die de binding van contracten begrenzen. Bij wederzijdse dwaling en misbruik van omstandigheden zijn expliciete verwijzingen naar benadeling vermeden, een gemiste kans om net als in Duits of Oostenrijks recht aan ernstige ongelijkwaardigheid in een overeenkomst een wettelijk vermoeden te ontlenen dat hij gesloten is onder invloed van een vitiërend causa- of wilsgebrek .
URI: http://hdl.handle.net/1820/9695
ISBN: 9789402107692
Appears in Collections:PhD School of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
igor van loo.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.