Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9699
Title: De Kwaliteitszorg van het Onderwijs van de Open Universiteit
Other Titles: Universitair Handboek Kwaliteitszorg
Authors: Schlusmans, Kathleen
Schoevaart, Steven
Bijlsma, Lex
Verkijk, Richard
Camp, Gino
Van Marle, Jaap
Becks, Suzan
Keywords: kwaliteitszorg
universitair handboek
onderwijs
Issue Date: 29-Apr-2014
Citation: Schlusmans, K., Schoevaart, S., Bijlsma, L., Verkijk, R., Camp, G., Van Marle, J., Becks, S. (2014). De Kwaliteitszorg van het Onderwijs van de Open Universiteit. Heerlen, Open Universiteit
Abstract: Onderwijskwaliteit is een continu aandachtspunt bij de Open Universiteit. Dit handboek legt de uitgangspunten van het systeem voor kwaliteitszorg vast en beschrijft de processen, procedures en instrumenten voor kwaliteitszorg. Allereerst wordt ingegaan op de visie op kwaliteit van onderwijs (hoofdstuk 2), de visie op kwaliteitszorg (hoofdstuk 3) en de prestatieafspraken met OCW op het gebied van onderwijs (hoofdstuk 4). Daarna wordt in hoofdstuk 5 kort de externe kwaliteitszorg en de ondersteuning daarvan aangestipt. Hoofdstuk 6 bespreekt de interne kwaliteitszorg en met name de kwaliteitscycli en de criteria die hierbij gebruikt worden. Hoofdstuk 7 en 8 gaan in op het systeem van interne kwaliteitszorg op instellingsniveau en op facultair niveau. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de instrumenten die gebruikt worden bij het meten van kwaliteit en in hoofdstuk 10 wordt de kwaliteitskalender gepresenteerd. Een apart hoofdstuk, hoofdstuk 11, is gewijd aan de wijze waarop de kwaliteit van docenten gewaarborgd wordt. De kwaliteit van de docenten is immers een essentieel onderdeel van de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus. De kwaliteit van toetsing en tentaminering is niet als apart onderdeel opgenomen maar is verwerkt in de afzonderlijke hoofdstukken. De centrale CvE van de Open Universiteit heeft een eigen kwaliteitshandboek van de CvE ontwikkeld: Handboek kwaliteitszorg Commissie voor de Examens 2013-2014.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9699
Appears in Collections:1. ECOP Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Handboek kwaliteit 2014.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.