Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9701
Title: Masterenquêtes 2013. Verslag van de bevindingen van recent afgestudeerden over hun opleiding
Authors: Münstermann, Henk
Nielissen, Gé
Schlusmans, Kathleen
Van den Munckhof, Rieny
Keywords: kwaliteitszorg
kwaliteitscultuur
masterenquête
afgestudeerden
masteropleiding
Issue Date: Jun-2014
Citation: Münstermann, H., Nielissen, G., Schlusmans, K., Van den Munckhof, R. (2014). Masterenquêtes 2013. Verslag van de bevindingen van recent afgestudeerden over hun opleiding. Heerlen, Open Universiteit
Abstract: In 2013 zijn we gestart met een peiling onder recent afgestudeerden van de Open Universiteit. In principe krijgen alle studenten die een bachelor- of mastergetuigschrift ontvangen twee weken na de afstudeerdatum een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar de kwaliteit van de opleiding. Daarbij worden diverse aspecten onderscheiden, zoals een algemeen oordeel, oordelen m.b.t. het niveau, de opleidingsonderdelen, de docenten, de leerresultaten en de verwerving van academische vaardigheden. Daarnaast bevat de enquête vragen over de studieduur en de mate waarin men zich voorbereid acht op een opvolgende masteropleiding. Dit enquêteringssysteem is geïmplementeerd vanaf oktober 2013. De groep studenten die afstudeerde tussen januari en oktober 2013 heeft alsnog een vragenlijst ontvangen. De enquête kan worden beschouwd als een nulmeting, die dient als vergelijkingsbasis voor volgende enquêtes. Door herhaalde meting kunnen de effecten van interventies en ontwikkelingen worden vastgesteld. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van de enquête onder afgestudeerden van de masteropleidingen over 2013. De beschreven resultaten worden gebruikt om maatregelen tot verbetering te ontwerpen en te implementeren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9701
Appears in Collections:1. ECOP Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masterenquetes2013.pdf337.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.