Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9702
Title: Bachelorenquêtes 2013. Verslag van de bevindingen van recent afgestudeerden over hun opleiding
Authors: Nielissen, Gé
Münstermann, Henk
Van den Munckhof, Rieny
Schlusmans, Kathleen
Keywords: bachelorenquête
afgestudeerden
kwaliteitszorg
kwaliteitscultuur
masteropleiding
Issue Date: Jun-2014
Citation: Nielissen, G., Münstermann, H., Van den Munckhof, R., Schlusmans, K. (2014). Bachelorenquêtes 2013. Verslag van de bevindingen van recent afgestudeerden over hun opleiding. Heerlen, Open Universiteit
Abstract: De OU heeft vanaf haar oprichting veel aandacht besteed aan de kwaliteit en innovatie van het onderwijs. Medewerkers van de OU zijn gericht op vernieuwing en verbetering van het onderwijs, wat tot uitdrukking komt in de vele vernieuwingsinitiatieven die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De kwaliteitscultuur is verankerd in de organisatie. Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs wordt actief gestimuleerd, onder meer via de Dag van het Onderwijs. We streven naar continue verbetering van ons onderwijs, op basis van een cyclisch proces, gebaseerd op de Plan-Do-Check-Actcyclus van Deming. Deze cyclus vindt plaats op het niveau van de instelling, de faculteit, de opleiding en de afzonderlijke cursussen. Het beleid is vastgelegd in instellingsbrede kaders, die aangeven welke beleidsruimte faculteiten hebben bij de uitvoering. Via jaarlijkse verslaglegging wordt de voortgang gemonitord. Het systeem van interne kwaliteitszorg is erop gericht de kwaliteit op de verschillende niveaus te bewaken, kwaliteitssignalen snel te identificeren en verbeteringen systematisch door te voeren. We evalueren opleidingen en cursussen periodiek en systematisch aan de hand van toetsbare streefdoelen. De uitkomsten van deze evaluaties gebruiken we voor verbetermaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van die streefdoelen. In de kwaliteitszorg spelen de opleidingscommissies, de examencommissie, de medezeggenschap, medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld een actieve rol. We bevragen studenten, docenten, alumni en het werkveld periodiek naar hun mening over het onderwijs en de voorzieningen. Zowel voor de externe als voor de interne kwaliteitszorg zijn kaders en procedures vastgelegd. Op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse verslagen, de raadpleging van studenten, docenten, alumni en het werkveld en de uitkomsten van de externe kwaliteitszorg (inclusief midterm reviews) vindt bijsturing plaats. Verbetermaatregelen worden veelal eerst in pilots beproefd en na grondige evaluatie instellingsbreed ingevoerd. We communiceren de resultaten van de evaluaties en de verbetermaatregelen actief naar alle betrokkenen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9702
Appears in Collections:1. ECOP Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bachelorenquetes2013.pdf453.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.