Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9731
Title: Outsourcing bij Verzekeraars. Vertrouwen en Control, afspraak is afspraak
Authors: Sikkema, Edwin
Issue Date: 18-Mar-2018
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er zijn verschillende motieven om tot outsourcing over te gaan. Dit is afhankelijk van de doelen en strategie van het bedrijf. Wanneer er tot outsourcing wordt overgegaan speelt de rol van vertrouwen in relatie tot control-mechanismen een belangrijke rol. Hoe ontwikkelt vertrouwen en control zich bij outsourcing van outputdiensten en incassoactiveiten bij verzekeraars. Dit is onderzocht middels drie hypotheses. Hypothese 1:In de contracten die verzekeraars afsluiten bij outsourcing zijn de op de markt gebaseerde, het bureaucratische en het op vertrouwen gebaseerde patroon terug te vinden. Hierbij is één van de patronen meer dominant aanwezig dan de andere twee. De markt is niet dominant, het bureaucratische patroon en het op vertrouwen gebaseerde patroon zijn duidelijk in samenhang noodzakelijk en gewenst. Hypothese 2: Bij verzekeraars en haar outsourcingspartners ontwikkelt het vertrouwen zich van dun naar dik vertrouwen in de fase nadat de contracten zijn. We kunnen inderdaad stellen dat vertrouwen zich ontwikkelt van dun naar dik vertrouwen. De situatie dat dit dikke vertrouwen vervolgens weer terug gaat naar dun vertrouwen doet zich echter ook voor. Hypothese 3: Vertrouwen en control beïnvloeden elkaar in de relatie die verzekeraars hebben met hun outsourcingspartners. Door een partner te selecteren die goed past bij de organisatie (cultural fit) is er veel vertrouwen in elkaar. Cultural fit wordt inderdaad als belangrijk ervaren al is het niet het eerste selectiekenmerk. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de drie hypotheses bevestigd worden bij verzekeraars.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9731
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikkema E scriptie.pdf941.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.