Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9774
Title: MBO in Beweging Het Effect van Matig Intensieve Lichaamsbeweging op Executieve Prestaties.
Authors: Luteijn, Petra
Keywords: cognitieve testen
executieve functies
matig intensieve lichaamsbeweging
MBO studenten
Issue Date: 26-Mar-2018
Publisher: Open Universieit
Abstract: Onderzoek toont aan dat fysieke activiteiten goed zijn voor de leerprestaties. Onderliggende oorzaken zijn neurologische processen die plaatsvinden tijdens en na fysieke oefeningen. Deze hebben invloed op de executieve functies. Executieve functies (ook wel uitvoerende controle of cognitieve controle genoemd) verwijzen naar een aantal mentale processen die nodig zijn voor concentratie en het geven van aandacht. Er is een sterke positieve relatie tussen executieve functies en leerprestaties. Het is echter nog niet duidelijk vanaf welke mate en intensiteit van fysieke oefening executieve functies positief worden beïnvloed. Het lijkt er op dat 10 minuten stevig wandelen al een kortdurend positief effect heeft op de executieve prestaties van MBO studenten, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Daarom is het zinvol om na te gaan of kortdurende matig intensieve fysieke oefeningen hier een positieve invloed op hebben. Doel van dit onderzoek is na te gaan of er een significant verschil is in executieve prestaties van studenten die 10 of 5 minuten stevig gelopen hebben ten opzichte van studenten die niet gelopen hebben. Als dit aangetoond kan worden, kan dit resulteren in een bruikbare en realistische bewegingsinterventie die kan worden ingevoerd binnen het schoolrooster. Het experimentele onderzoek vond plaats in zeven klassen onder 119 studenten van verschillende leerjaren en niveaus van de MBO opleidingen Toerisme, Jeugdzorg en Onderwijsassistent. De studenten werden willekeurig verdeeld in drie groepen, waarbij de eerste groep 10 minuten stevig liep samen met de eigen docent, één groep 5 minuten stevig liep met de onderzoeker en één groep in het lokaal bleef met een assistent die een rustig filmpje vertoonde. Diverse cognitieve testen werden voorafgaand en na afloop van het lopen afgenomen om de executieve prestaties van de studenten te meten. De verschilscores tussen de voor- en nametingen van de verschillende cognitieve tests werden per groep met elkaar vergeleken. Om de inhibitie te testen werd gebruik gemaakt van de D2 test. Voor cognitieve flexibiliteit werd de Symbol Digit Modalities Test (SDMT) gebruikt. Voor updating en werkgeheugen werd gebruik gemaakt van de Digit span forward en de Digit span backward, een onderdeel van de Wechsler Intelligence Scales IV. De groepen die 10 of 5 minuten gelopen hadden bleken niet significant beter te presteren dan de groep die niet gelopen had, ook was er geen verschil tussen de groepen die wel gelopen hadden. Geconcludeerd mag worden dat in deze studie uitgevoerde fysieke activiteiten onvoldoende zijn om de executieve prestaties van MBO studenten meetbaar te beïnvloeden. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen welke duur en intensiteit minimaal noodzakelijk zijn om een significant effect te hebben op hun executieve prestaties en daarmee op hun leerresultaat.
Description: Luteijn, P. (2018). MBO in Beweging. Het Effect van Matig Intensieve Lichaamsbeweging op Executieve Prestaties. Maart, 26, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9774
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWPLuteijn-26032018.pdf714.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.