Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9902
Title: De ontwikkeling van de onderzoekende houding in lerarennetwerken binnen het primair onderwijs
Authors: Borst-Jeurissen, Sonja
Vrieling-Teunter, Emmy
Wopereis, Iwan
Bakx, Anouke
Keywords: lerarennetwerken
leerkrachtprofessionalisering
sociaal leren
onderzoekende houding
Issue Date: 2018
Citation: Borst-Jeurissen, S., Vrieling-Teunter, E., Wopereis, I., & Bakx, A. (2018). De ontwikkeling van de onderzoekende houding in lerarennetwerken binnen het primair onderwijs. Presented poster at the annual meeting for the ORD, June 13-15, in Nijmegen, the Netherlands.
Abstract: Gezien het belang van sociaal leren en de onderzoekende houding voor de professionele ontwikkeling van leraren volgen we in een tweejarig longitudinaal onderzoek lerarennetwerken bestaande uit basisschoolleerkrachten, pabostudenten, lerarenopleiders en onderzoekers. Onze studie richt zich op de ontwikkeling van de onderzoekende houding van de netwerkdeelnemers en probeert antwoord te geven op de vraag hoe dit samenhangt met de sociale configuratie van de netwerken. De eerste resultaten laten zien dat de onderzoekende houding zich positief ontwikkelt en dat er een positieve relatie is tussen de onderzoekende houding en de sociale configuratie van de netwerken. Belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een onderzoekende houding zijn openstaan voor feedback, de beschikbare ruimte voor reflectie op eigen handelen en de uitwisseling van expertise.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9902
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PosterORDdef (1).pdf4.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.