Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9929
Title: De Invloed van Matig Intensieve Fysieke Activiteiten op Cognitieve Vaardigheden bij Oudere Adolescenten.
Authors: Bruin-Brakenhoff, Bianca
Keywords: fysieke activiteiten
cognitieve vaardigheden
executieve functies
adolescenten
Issue Date: 8-May-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond - Regelmatige fysieke activiteiten leveren gezondheidsvoordelen op. Uit diverse studies bleek dat, naast gezondheidsvoordelen, er ook een positief verband bestaat tussen meer fysieke activiteiten en de verbetering van het denken, concentratie en daarmee ook de leerprestaties. Eerdere studies werden voornamelijk gedaan bij kinderen, of ouderen, minder aandacht was er voor adolescenten en met name de oudere adolescenten. Doel - Het doel van deze studie was om inzicht te geven in de invloed van matige intensieve fysieke activiteiten op de cognitieve vaardigheden (specifiek de executieve functies inhibitie, updating en shifting) bij oudere adolescenten in de leeftijd tussen 17 en 24 jaar. Deelnemers, procedure, onderzoeksdesign - Er werd een gerandomiseerd posttest-only controlegroep ontwerp uitgevoerd onder 105 mannelijke studenten van de opleiding marechaussee beveiliger. Na het toepassen van vooraf vastgestelde filters bij de Letter Memory Test werden de resultaten van 99 deelnemers meegenomen in de analyse. Bij de Color Shape Test werden, na het toepassen van de vooraf vastgestelde filters, 93 deelnemers meegenomen in de analyse. Meetinstrumenten - De interventie was gericht op matig intensieve fysieke activiteit door middel van een spinning sessie op de spinningbike. Gedurende de experimentele sessie werden de hartslagen gemonitord via een hartslagmeter. De executieve functies werden beoordeeld aan de hand van een tweetal executieve functie testen. Voor updating was dit de Letter Memory Test en voor shifting en inhibitie de Color Shape Test. Resultaten – Updating: de experimentele groep heeft gemiddeld een, niet significant (p = .103), hogere score op het correct aantal gereproduceerde letters ten opzichte van de controlegroep. Shifting en inhibitie: De controlegroep heeft gemiddeld, een significant (p = .020 shifting; p = .028 inhibitie), snellere reactietijd dan de experimentele groep. Conclusie - De huidige resultaten tonen aan dat de prestaties op de executieve functies na de interventie met fysieke activiteiten geen verbetering geeft op inhibitie en shifting in vergelijking met de passieve sedentaire controlegroep. De resultaten tonen aan dat de prestaties op de executieve functies na de interventie met fysieke activiteiten een negatief effect hebben op inhibitie en shifting in de experimentele groep. De controlegroep presteerde hierdoor significant beter. Dit resultaat is in tegenspraak met de gestelde hypotheses en diverse eerdere onderzoeken.
Description: Bruin-Brakenhoff, B. (2018). De Invloed van Matig Intensieve Fysieke Activiteiten op Cognitieve Vaardigheden bij Oudere Adolescenten. Mei, 8, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9929
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBBruin-Brakenhoff-08052018.pdf393.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.