Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9932
Title: Ontwikkeling en validatie van een analyse-instrument voor het beoordelen van de kwaliteit van mindmaps binnen het Viewbrics project.
Authors: Van Beek-Sweep, Ellis
Keywords: Onderwijswetenschappen
analyse-instrument
mindmaps
Issue Date: 12-Jun-2018
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het hier beschreven onderzoek betreft het ontwikkelen en valideren van een betrouwbaar en bruikbaar analyse-instrument voor het beoordelen van de kwaliteit van mindmaps binnen het Viewbrics project. Het Viewbrics project is een langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek dat door het NRO wordt gefinancierd. Het onderzoek is gericht op vaardighedenonderwijs en focust op de vraag of door middel van een ‘rubric’ met videobeelden de complexe vaardigheden samenwerken, presenteren en informatievaardigheden beter aan te leren zijn. Aan het onderzoek werken drie scholen voor voortgezet onderwijs mee: het Sint- Janscollege (Hoensbroek), het Porta Mosana College (Maastricht) en het Connect College (Echt). Deze onderzoeksscholen hebben drie bestaande klassen met het havo-/vwo-/gymnasiumniveau (enkele groepen volgen tweetalig onderwijs) voor dit onderzoek beschikbaar gesteld. Gedurende een periode van 24 weken wordt binnen deze onderzoeksscholen driemaal het effect van rubrieken en videovoorbeelden gemeten. Voor het meten van het effect worden mindmaps ingezet waarmee de mentale modellen van de deelnemende leerlingen over de complexe vaardigheden samenwerken, presenteren en informatievaardigheden gemeten worden. Om de hypotheses van het onderzoek te kunnen toetsen moeten de mindmaps worden geanalyseerd, een instrument hiervoor was echter niet voor handen. Het analyse-instrument is ontwikkeld door een afweging te maken tussen de in de literatuur beschreven analysemethoden en de kenmerken van de mindmaps in het Viewbrics project. Door middel van een herhaalde meting met het in dit onderzoek ontwikkelde analyse-instrument is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid vastgesteld. Een mindmap kan worden gezien als een grafische representatie van een mentaal model. De kwaliteit van een mentaal model wordt bepaald door de breedte, diepte en sterkte van het mentale model. Wanneer dit toegepast wordt op mindmaps kunnen het aantal concepten in de mindmap inzicht geven in de breedte van het mentale model. De diepte van het mentale model kan worden afgelezen aan het aantal lineaire verbanden en het niveau van de hiërarchieën in de mindmap. En aangegeven relaties tussen concepten en complexe verbanden tussen kennissegmenten maken het mogelijk uitspraken te doen over de sterkte van het mentale model. Het in dit onderzoek ontwikkelde analyse-instrument is een betrouwbare scoringsmethode waarmee punten kunnen worden toegekend aan de componenten concepten, lineaire verbanden, hiërarchieën, relaties en complexe verbanden in een mindmap. Deze score geeft een indicatie van het mentale model. Dit maakt het mogelijk het effect van een interventie te bepalen door scores uit de eerste, tweede en derde meting met elkaar te vergelijken.
Description: Van Beek-Sweep, E. (2018). Ontwikkeling en validatie van een analyse-instrument voor het beoordelen van de kwaliteit van mindmaps binnen het Viewbrics project. Mei, 12, 2018, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9932
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWEvanBeek-Sweep-12062018.pdf924.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.